Tag: Gitte Harter

Categories

Nowe ebooki

Słowiańskie koszmary

"Mam nadzieję, że powyższy wywód historyczno-literacki wystarczająco dobrze uzasadnia, czemu uważam wydaną rok wcześniej antologię Krew zapomnianych bogów oraz niniejszą,...

Read more

K.A. Linde – Blood Type

A startling new vision of paranormal romance: When a human ventures into the world of vampires—a decadent milieu of blood-bonds...

Read more