Tag: performans

Richard Schechner – Performatyka: wstęp

Richard Schechner – Performatyka: wstęp

Performatyka skupia się na teatrze, przedstawieniu, tańcu, rytuale i zabawie, korzystając ze zdobyczy takich dyscyplin jak: antropologia, historia, socjologia, semiotyka, ...

Dariusz Kosiński – Grotowski. Profanacje

Nadrzędnym walorem tej rozprawy jest jej ukierunkowanie interpretacyjne – odczytanie przedstawień romantycznych Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w kontekście ...

Categories

Nowe ebooki